Mám podnikateľský nápad ale chýbajú mi peniaze.

Ak má uchádzač o zamestnanie má podnikateľský nápad, chýbajú mu ale prostriedky na začatie podnikania. Aktívnym opatrením na trhu práce je nenávratný príspevok na SZČ na podporu vytvárania pracovných miest formou samozamestnania.

O príspevok môže požiadať každý uchádzač o zamestnanie evidovaný na úrade práce najmenej 3 mesiace a najmenej 12 mesiacov v prípade, že v období 6 mesiacov pred zaradením do evidencie nezamestnaných pozastavil alebo skončil prevádzkovanie SZČ, písomne, musí absolvovať prípravu na začatie vykonávania a prevádzkovania SZČ, ktorú zabezpečuje UPSVaR a predložiť podnikateľský zámer spolu s predpokladanými nákladmi na začatie SZČ. Uchádzač o zamestnanie uzatvorí dohodu o poskytnutí príspevku s úradom práce, že zárobkovú činnosť bude vykonávať najmenej tri roky nepretržite.

TIP:

 

ZDROJ: UPSVaR a Sociálna poisťovňa

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *